Thiếu nữ

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBMàu bột. 40 x 50.
Phạm Thế Bộ. Pleiku.

More...

Sắc Nắng

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBTranh xé dán. 50 x 70.
Lê Thị Kim Thuý. Chưpăh.

More...

Phong cảnh

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 80
Trịnh Xuân Thắng. Pleiku.

More...

Hạnh phúc

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 80
Đào Duy Thạch. Pleiku

More...

Vũ điệu cao nguyên

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBMàu bột. 40 x 50.
Nguyễn Thị Thu Hiền. Pleiku

More...

Tĩnh vật hoa.

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 70x 90
NguyễN Minh Quân. VHNT GL

More...

MƯA THU

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu: 100 x 100
Nguyen Tuan Cuong.

More...

HẠNH PHÚC

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 80 x 1000
Phùng Văn.

More...

Cám dỗ

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 70.
Phạm Huy Toàn. An Khê.

More...

Mùa vàng Ayun hạ.

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUB


Sơn dầu. 100 x 100
Văn Phê. Pleiku.

More...