HẠNH PHÚC VÀNG

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 90 x 130.
Nguyễn Văn Chung. Pleiku.

More...

ĐÔI BẠN

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBPhấn màu. 45 x 45.
Lê Thị Lan Phương. THCS Nguyễn Huệ Pleiku.

More...

Những người phụ nữ

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 80.
Trinh Quốc Huy. Đăkđoa

More...

HỒN CHIÊNG

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 90.
Nguyễn Minh Hữu. Trường VHNT GL.

More...

Những người lao công

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 80 x 100.
Nguyễn Văn Chung. Pleiku.

More...

Cúc quỳ

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUB


Tranh xé dán. 50 x 70.
Huỳnh Thị Thảo. Iagrai.

More...

Khát vọng

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUB

 

(Bức tranh này bị Sở  Văn hoá - TT - DL kiểm duyệt không cho trưng bày vì ... có vấn đề??? )
Sơn dầu. 50 x 70.
Trần Thị Thu Hiền. Trường VHNT GL.

More...

Mẹ-Con

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBMàu bột. 50 x 70.
Phan Thị Dung. Chưprông.

More...

Tâm sự Trăng

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 80.
Nguyễn Thị Thu Hiền. Pleiku.

More...

Nhịp sống

By GIALAI YOUNG FINE ART CLUBSơn dầu. 60 x 70.
Trần Thị Thu Hiền. Trường VHNT GL

More...